อ่านแล้ว 130 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 10:19:00 น.