ปรัชญา

“พัฒนากีฬา พัฒนาคน เพื่อชุมชนและประเทศชาติ”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ปฎิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2564
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com