ปรัชญา

“พัฒนากีฬา พัฒนาคน เพื่อชุมชนและประเทศชาติ”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายสัมพันธ์ พิริยธำรงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com