ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายสมพร วะเท

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2.

นายสมศักดิ์   ตะนะเกต

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.

นายพิษณุ   ประสาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.

นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.

ผศ.ดร.จตุรงค์  เหมรา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.

นายเอกฐสิทธิ์  กอบกำ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.

นายสวัสดิ์  มูลภาที

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.

นายเอนก   แก้วกำพล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.

นายเจริญ ยศสุรินทร์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

10.

นายกิติภณ  ธิยัญ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนศิษย์เก่า)

11.

พระปลัดสมโภชน์  จิญธมฺโม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 (ผู้แทนองค์กรศาสนา/ พระภิกษุสงฆ์)

12.

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผู้แทนองค์กรศาสนา/ พระภิกษุสงฆ์)

13.

นายศิริพงษ์  บูรีสูงเนิน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผู้แทนองค์กรชุมชน)

14.

นายเมศธพร   เมฆผึ้ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผู้แทนครู)

15.

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

(พ.อ.อ.อธิสันต์  ทับทิม)

คณะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฎิทินกิจกรรม

กันยายน 2565
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายสัมพันธ์ พิริยธำรงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com