1.  นายสมพร วะเท ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2.  นายสมศักดิ์ ตะนะเกต ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
3.  พระวิสุทธิธรรมพิลาส
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
4.  นายพิษณุพล ประสาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.  ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.  นายสวัสดิ์ มูลภาที ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.  ผศ.นพรัตน์ สงทุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8.  ดร.เอกสิทธิ์ กอบคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9.  นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
10. นายธนาธิษณ์ ใจโต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
11. นางเพียงจิตร บุญเป็ง ผู้แทนชุมชน กรรมการ
12. นายเอนก เเก้วกำพล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
13. นายพิษณุ ประสาน  ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
14. นายเมศธพร เมฆผึ้ง ผู้แทนครู กรรมการ
15. นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com