ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายเอนก แก้วกำพล

ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ

2.

ร.ต.ต.สมเกียรติ กาติน           

รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ

3.

นางอมรรัตน์     สีกัน

รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ

4.

นายชรินทร์  แก้วกล้า

นายทะเบียน

5.

นายสมคิด  ไกลถิ่น

จัดหารายได้

6.

นายอำไพ  คำอนุกุล

ประชาสัมพันธ์

7.

นางผ่องศรี  ขันคุ

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ

8.

นางรตนพร  กลางสี

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ

9.

นายฉลอง  คำสวน       

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ

10.

ดต.นิพนธ์ อดเดช

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ

11.

นายปิยพนธ์  วงศ์หล้า

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ

12.

นางสาวปาริชาติ  สืบคำแปง

กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ

13.

นายเมศธพร เมฆผึ้ง

เลขานุการกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ

14

นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์ 

เหรัญญิก


ปฎิทินกิจกรรม

กันยายน 2565
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายสัมพันธ์ พิริยธำรงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com