คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองเเละครู

1. นายอเนก แก้วกำพล ประธาน
2. ร.ต.ต.สมเกียรติ กาติน รองประธาน
3. นางอมรรัตน์ สีกัน รองประธาน
4. นายชรินทร์ แก้วกล้า กรรมการ
5. นายสมคิด ไกลถิ่น
กรรมการ
6. นายอำไพ คำอนุกุล
กรรมการ
7. นางสมบูรณื ทัพอุดม
กรรมการ
8. นางผ่องศรี ขันคุำ
กรรมการ
9. นางรตนพร กลางสี
กรรมการ
10.นายฉลอง คำสวน
กรรมการ
11. ดต.นิพนธ์ อดเดช
กรรมการ
12. นายปิยพนธ์ วงศ์หล้า
กรรมการ
13.นางสาวปาริชาติ สืบคำแปง
กรรมการ

ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com