ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาลำปาง

งานหลักสูตรเเละการสอน

  งานหลักสูตรและการสอน (1) นางสาวฐิตยารัตน์     บุ่งนาแซง                หัวหน้างาน (2) นางสาวทิศารัตน์      ผู้ประเสริฐผล       

ดูรายละเอียด

งานทะเบียนเเละวัดผล

  งานทะเบียนและวัดผล       (1) นางสาวไพรินทร์      ตาลสันต์                    หัวหน้างาน &nb

ดูรายละเอียด

งานห้องสมุด

  งานห้องสมุด      (1) นางชุติมา              ทักษิณาพิมุข     หัวหน้างาน      (2) นายดอน  &nb

ดูรายละเอียด

งานนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา

  งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (1) นางสาวจรัญญา         ปัญญา                     หัวหน้างาน (2) นางสาวกัญญาภัค     &nb

ดูรายละเอียด

งานผลิต เอกสารตำรา เเละวิจัย

  งานผลิต เอกสารตำรา และวิจัย (1) นางพัทราวดี              มูลวงศ์เพ็ชร        หัวหน้างาน (2) นางสาวรจนา         &n

ดูรายละเอียด

งานเเนะเเนวเเละบริการการศึกษา

  งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา     (1) นางธนพร              พิชยเจริญ              &n

ดูรายละเอียด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

  งานประกันคุณภาพการศึกษา (1) นางสาวบุญรักษ์       ทานันโต              หัวหน้างาน (2) นางชุติมา            &n

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com