งานสารบรรณ

งานสารบรรณ                              (1) นางณัฐิรา  พิจอมบุตร       &n

ดูรายละเอียด

งานวางเเผนเเละงบประมาณ

  งานแผนและงบประมาณ (1) นางสาววิภาวดี  ไทยใหม่                           หัวหน้างาน (2) นางณัฐิรา  พ

ดูรายละเอียด

งานการเงินเเละบัญชี

  งานการเงินและบัญชี  (1) นางวาสนา  ประคองพันธ์                          หัวหน้างาน  (2) นางสาว

ดูรายละเอียด

งานบุคคล

  งานบุคคลและสวัสดิการ (1) นางสุทิดา  หมูคำ                           หัวหน้างาน (2) นางสาวไพรินทร์  ตาลสันต์           

ดูรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

  งานอาคารสถานที่ (1) นายอาคม  ปันน้อย                                หัวหน้างาน

ดูรายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1) นายคณาธิป  หมื่นยศ                              ห

ดูรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

  งานประชาสัมพันธ์ (1) นางชนิดา  มุฑฒิ                                &nbs

ดูรายละเอียด

งานยานพาหนะ

    งานยานพาหนะ (1) นายราชินทร์  เผ่าอ้าย                             หัวหน้างาน

ดูรายละเอียด

งานพัสดุ

งานพัสดุ 1 นายชัยสิทธิ์  ตั้งการ                    หัวหน้างาน 2 นางสาวภรณ์ชนก  ใจเเก้ว      กรรมการ 3 นางนงค์รัตน์  อุไรสาย         &n

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com