งานสารบรรณ

  งานสารบรรณ (1) นางณัฐิรา              พิจอมบุตร       หัวหน้างาน         (2)  นางสาวพรสวรรค์  &nb

ดูรายละเอียด

งานวางเเผนเเละงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ (1) นางสาววิภาวดี        ไทยใหม่                     หัวหน้างาน  (2) นางณัฐิรา  &nb

ดูรายละเอียด

งานการเงินเเละบัญชี

  งานการเงินและบัญชี  (1) นางวาสนา  ประคองพันธ์                          หัวหน้างาน  (2) นางสาว

ดูรายละเอียด

งานบุคคล

งานบุคคลและสวัสดิการ (1) นางสุทิดา                  หมูคำ                &n

ดูรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่ (1) นายชัยสิทธิ์          ตั้งการ                    หัวหน้างาน (2) นางพรรณี           &nb

ดูรายละเอียด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1) นายสุรสิทธิ์            ง้าวกาเขียว                หัวหน้างาน (2) นา

ดูรายละเอียด

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ (1) นางชนิดา               มุฑฒิ                    &

ดูรายละเอียด

งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ (1) นางสาววิภาวดี        ไทยใหม่                     หัวหน้างาน (2) นางณัฐิรา   &

ดูรายละเอียด

งานพัสดุ

  งานพัสดุ (1) นายเมศธพร  เมฆผึ้ง                    หัวหน้างาน (2) นางสาวภรณ์ชนก     ใจแก้ว    &nbs

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

กรกฏาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com