งานพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพ

  งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ (1) นางจันทร์สุดา  ตั้งการ                              หัวหน้างาน (2) นางธนพร  พิชยเจริญ    &nb

ดูรายละเอียด

งานวัสดุเครื่องเเต่งกาย

  งานวัสดุเครื่องแต่งกาย (1) นายสมเกียรติ  โนนิน                             หัวหน้างาน (2) นายพงษ์ฤทธิ์  มูลเมือง        &nb

ดูรายละเอียด

งานหอพักนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนักเรียน (1)  นายสมเกียรติ  โนนิน                                    หัวหน้างาน (2)  นายสยาม บุญมาก&nb

ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

  งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน (1) นายสยาม   บุญมาก                            &

ดูรายละเอียด

งานสภานักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานสภานักเรียน (1)    นางสาวอรทัย ณ ลำปาง                        หัวหน้างาน (2)    นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต       

ดูรายละเอียด

งานนันทนาการและกิจกรรม

  งานนันทนาการกิจการพิเศษและบริการชุมชน (1) นายวิศรุตพันธ์  เชิดชู                             หัวหน้างาน (2) นางสาวอาทิตยา  มีหมัน   

ดูรายละเอียด

งานชมรมผู้ปกครองและครู

  งานชมรมผู้ปกครองและครู (1) นายเมศธพร  เมฆผึ้ง                              หัวหน้างาน (2) นางสาวภัทร์ชริญา  จันทริยาภรณ์      &n

ดูรายละเอียด

งานชมรมศิษย์เก่า

  งานชมรมศิษย์เก่า (1) นายพงษ์ฤทธิ์  มูลเมือง                           หัวหน้างาน (2) นายธราพงษ์ อินธิรักษ์        

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com