ชื่อไฟล์เอกสาร ลิงค์ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฎิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฎิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกายความถนัดเเละความสามารถทางทักษะกีฬาเเละตรวจบุคลิกภาพ) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลด
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลด
6 รายละเอียดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
7 ใบสมัครนักเรียนประจำปี2560 ดาวน์โหลด
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
10 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์ฝึกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
13 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประปาเเละคนงาน คนสวน ดาวน์โหลด
14 รับสมัครพนักงานขับรถเเละเจ้าหน้าที่ซักรีด ดาวน์โหลด
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ประปา คนงาน เจ้าหน้าที่ซักรีดเเละพนักงานขับรถ ดาวน์โหลด
16 รับสมัครครูผู้สอนกีฬาจักรยาน เซปักตะกร้อ ฟุตบอลเเละเทเบิลเทนนิส ดาวน์โหลด
17 ผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการ ดาวน์โหลด
18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำเเหน่งครู้ผู้สอนกีฬา ดาวน์โหลด
19 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งครูผู้สอนกีฬา ดาวน์โหลด
20 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งคนงานเเละเเม่บ้าน ดาวน์โหลด
21 ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเเม่บ้าน ดาวน์โหลด
22 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งครูผู้สอนวิชาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
23 แจ้งเลิ่อนการประชุมผู้ปกครองครั้งที่2 ดาวน์โหลด
24 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน ดาวน์โหลด
25 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานคนสวน 2 อัตรา ดาวน์โหลด
26 ++ ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง++ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
27 รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
28 ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ดาวน์โหลด
29 ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ดาวน์โหลด
30 ประกาศรายชือผู้มีสิทธื์สอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
31 ประกาศรายชือผู้มีสิทธื์สอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 (พิเศษ) ดาวน์โหลด
32 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลด
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
34 ประกาศรายชือผู้มีสิทธื์สอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (1) ดาวน์โหลด
35 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ปกติ) ดาวน์โหลด
36 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด
37 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
38 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด
39 ค่าใช้จ่ายชมรมผู้ปกครองผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
41 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
42 ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง) ดาวน์โหลด
43 ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่) ดาวน์โหลด
44 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฎิบัติ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัด และความสามารถทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฎิบัติ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
47 รับสมัครคนขับรถยนต์ ดาวน์โหลด
48 เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
49 ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ แบบคัดกรอง COVID-19 ดาวน์โหลด
50 ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
51 ประกาศป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
52 การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงาน ดาวน์โหลด

ปฎิทินกิจกรรม

กันยายน 2565
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายสัมพันธ์ พิริยธำรงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com