ชื่อไฟล์เอกสาร ลิงค์ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฎิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฎิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกายความถนัดเเละความสามารถทางทักษะกีฬาเเละตรวจบุคลิกภาพ) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลด
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลด
6 รายละเอียดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
7 ใบสมัครนักเรียนประจำปี2560 ดาวน์โหลด
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
10 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์ฝึกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
13 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประปาเเละคนงาน คนสวน ดาวน์โหลด
14 รับสมัครพนักงานขับรถเเละเจ้าหน้าที่ซักรีด ดาวน์โหลด
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ประปา คนงาน เจ้าหน้าที่ซักรีดเเละพนักงานขับรถ ดาวน์โหลด
16 รับสมัครครูผู้สอนกีฬาจักรยาน เซปักตะกร้อ ฟุตบอลเเละเทเบิลเทนนิส ดาวน์โหลด
17 ผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการ ดาวน์โหลด
18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำเเหน่งครู้ผู้สอนกีฬา ดาวน์โหลด
19 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งครูผู้สอนกีฬา ดาวน์โหลด
20 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งคนงานเเละเเม่บ้าน ดาวน์โหลด
21 ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเเม่บ้าน ดาวน์โหลด
22 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งครูผู้สอนวิชาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
23 แจ้งเลิ่อนการประชุมผู้ปกครองครั้งที่2 ดาวน์โหลด
24 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน ดาวน์โหลด
25 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานคนสวน 2 อัตรา ดาวน์โหลด
26 ++ ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง++ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
27 รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
28 ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ดาวน์โหลด
29 ประกาศรายชือผู้มีสิทธื์สอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
30 ประกาศรายชือผู้มีสิทธื์สอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 (พิเศษ) ดาวน์โหลด
31 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลด
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
33 ประกาศรายชือผู้มีสิทธื์สอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (1) ดาวน์โหลด
34 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ปกติ) ดาวน์โหลด
35 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด
36 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
37 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด
38 ค่าใช้จ่ายชมรมผู้ปกครองผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
40 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
41 ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง) ดาวน์โหลด
42 ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่) ดาวน์โหลด
43 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฎิบัติ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัด และความสามารถทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฎิบัติ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
46 รับสมัครคนขับรถยนต์ ดาวน์โหลด
47 เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
48 ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ แบบคัดกรอง COVID-19 ดาวน์โหลด
49 ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

ปฎิทินกิจกรรม

กันยายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com