• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.


ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

รายงานประเมินองค์กรคุณธรรม  [04 เม.ย. 2567]
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม   [04 เม.ย. 2567]
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงานส่งเสริมคุณธรรม   [04 เม.ย. 2567]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [30 พ.ย. 2566]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [30 พ.ย. 2566]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบ  [08 พ.ย. 2566]
ประกาศเจตนารมย์ร่วมกับขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรคุณธรรม  [08 พ.ย. 2566]
ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [08 พ.ย. 2566]
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ-67  [17 พ.ย. 2566]
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร2567  [02 พ.ย. 2566]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือน-กันยายน  [31 ต.ค. 2566]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  [24 ต.ค. 2566]


วีดีทัศน์

หน่วยงานภายนอก