...

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พบปะและมอบโอวาทกับนักเรียนดังนี้

++++++++++++++++++++++++++++

นางสุธาวัลย์ ปิติจะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ และนักเรียนเก่า สู่รั้วเขียว - บานเย็น อีกครั้ง หลังจากปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเน้นย้ำให้นักเรียนปฎิบัติตัววิธีใหม่ หรือ New normal หรือ การป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ

นายทรงเดช ยะจินะวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและมอบโอวาทเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตามหลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายสมบูรณ์ ปัญญายืน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา มอบโอวาทกับนักเรียน เกี่่ยวกับการฝึกซ้อมของนักกีฬา ทั้ง 6 ชนิดกีฬา และการบริหารงานในฝ่ายพัฒนาการกีฬา

นายอาคม ปันน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวทักทายนักเรียนใหม่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติตัวขณะอยู่ภายในโรงเรียน ซึ่งต้องกักตัวภายในสถานศึกษาจำนวน 14 วัน โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกสถานที่เด็ดขาด

ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกัน ของฝ่ายวิชาการ และพัฒนาการกีฬา โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดความแออัดในการร่วมกลุ่มทำกิจกรรม และเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ


ปฎิทินกิจกรรม

กรกฏาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com