...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เขียว - บานเย็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อสานสัมพันธ์ของนักเรียนในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 27 มิถุนายน 2563 ภายใต้ 6 มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ดังนี้

++++++++++++++++++++++++++++

- 08.00 .น นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงเช้า โดย พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบโอวาท และฝึกระเบยบแถวของนักเรียน

- 09.00 - 11.30 น. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพิชิต Covid-19 โดยได้รับเกียรติจาก คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.ม่วงแง้ว ซึ่งโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ดูแล เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 และดำเนินการสุ่มตรวจนักเรียน โดยใช้ชุดเครื่องมือในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

- 14.30 - 18.30 น. กิจกรรมทักษะกีฬา โดยแยกกันไปฝึกซ้อมกีฬาแต่ละสนาม

- 20.00 - 21.00 น. อาจารย์ชัชวาลย์ เพ็ชรไทย พบปะนักเรียนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏระเบียบและการพัฒนาบุคลิกภาพ / อาจารย์บังอร เมฆผึ้ง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏระเบียบการใช้หอพักร่วมกัน


ปฎิทินกิจกรรม

กรกฏาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com