...

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

++++++++++++++++++++++++++++

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารธนิต คงมนต์ โดย พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานไหว้ครูมอบให้แก่ผู้อำนวยการ เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

++++++++++++++++++++++++++++

ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู และการเขียนเรียงความ "พระคุณครู" ประจำปี 2563 ผลการประกวดดังนี้

- ผลการประกวดพาน ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไ้ด้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

- ผลการประกวดพาน ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไ้ด้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

- ผลการประกวดพาน ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไ้ด้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

- ผลการประกวดพาน ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไ้ด้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

- ผลการประกวดเรียงความ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไ้ด้แก่ ด.ช.จิรทิปต์ มั่นคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

- ผลการประกวดเรียงความ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไ้ด้แก่ น.ส.นุชชนก ผดุงจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ปฎิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com