• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ตราประจำโรงเรียน                                                                                                                                                                                             

ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลืองซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “2019” หรือตัวเลขอารบิก “2019” บนพื้นสีเขียววางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือ ตัวภาษาอังกฤษ “THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง ส่วนล่างของตราเป็นชื่อภาษาไทย “โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง” หรือ ภาษาอังกฤษ “LAMPANG SPORTS SCHOOL” สีน้ำเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          สีประจำโรงเรียน  สีประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยสี 2 สี ได้แก่ สีเขียว สีบานเย็น

          สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์และมั่นคง และเป็นสีประจำจังหวัดลำปาง

          สีบานเย็น หมายถึง ความแจ่มใส สดใส ร่าเริงและเป็นสีสัญลักษณ์ของกีฬาภาคเหนือตอนบน